Home

                                                          

                                                                  The Swedish National Association of Art Therapists, SRBt, proudly present                                                                                                 

                                   21st  NORDIC ART  THERAPY CONFERENCE

          In Real Life and Online 

June 2021 Sigtuna, Sweden/ ONLINE 10-13 June         


                                                                           COMPASSION  AND  INCLUSION   IN  ART  THERAPY


Compassion and inclusion regarding ourselves and others; compassion and inclusion regarding different ways of thinking, feeling and expressing ourselves, compassion for and inclusion of different cultures, religions and ideals, of different disabilities and abilities.


We live in a challenging new age of variation and change. We move quickly and in many different directions. The

world is in desperate need of compassion and inclusion in both our personal, intimate lives and in a greater social context.


During this Nordic Art Therapy conference, we hope to explore the question: How can the different Art therapies help supply these much needed commodities?                            


                                                                               MEDKÄNSLA OCH INKLUDERING I BILDTERAPI


Medkänsla med sig själv och andra; empati med olika sätt att tänka, känna och uttrycka sig; medkänsla med och inkludering av olika kulturer, religioner och värderingar, olika förmågor och oförmågor.


Vi lever i en ny tid, full av utmaningar och förändringar, med snabba kast i många olika riktningar, i en tid när vår värld är i desperat behov av empati, inkludering och delaktighet, både i vårt personliga, inre liv och i en vidare social kontext.


Under Nordiska Bildterapiseminariet hoppas vi kunna utforska på vilka sätt de olika skapande terapiformerna kan möta och tillgodose dessa livsviktiga behov.